Promillerajat liikenteessä

Suomessa minkä tahansa moottoriajoneuvon kuljettaminen on rikos, jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on 0,5 promillea tai enemmän.

Myös polkupyörän ja muiden ajoneuvojen kuljettaminen sekä jalankulku liikenteessä alkoholin vaikutuksen alaisena on yleensä rikos, koska tienkäyttäjän tarkkaavaisuus tai huolellisuus on alentunut päihtymyksen seurauksena.

Rattijuopumuksen promillerajat

Rikos Promilleraja Rangaistus (ennimmäisrangaistus)
Rattijuopumus 0,5 promillea 6 kuukautta vankeutta
Törkeä rattijuopumus 1,2 promillea 2 vuotta vankeutta

Moottoriajoneuvojen kuljettajat

Rattijuopumukseen syyllistyy moottoriajoneuvon kuljettaja, jonka veren alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea.

Törkeästä rattijuopumuksesta on kyse, kun veren alkoholipitoisuus on 1,2 promillea tai enemmän.

Moottoriajoneuvoja ovat autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat ja muut moottorikäyttöiset ajoneuvot.

Moottoriajoneuvon kuljettaja, jonka veressä alkoholia on niin vähän, ettei rattijuopumuksen promilleraja ylity, syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, mikäli alkoholi vaikuttaa kuljettajan tarkkaavaisuuteen tai huolellisuuteen. Tämän vuoksi moottoriajoneuvoja ei tule käyttää päihtyneenä, vaikka veran alkoholipitoisuus olisikin alle 0,5 promillea. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voidaan tuomita vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Polkupyöräilijät

Polkupyörän käyttö päihtyneenä on pääasiassa kiellettyä. Alkoholin nauttiminen nostaa onnettomuusriskiä ja heikentää polkupyörän kuljettajan tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Polkupyöräilijällä on lakisääteinen velvollisuus noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tämä varovaisuusvelvollisuus ei täyty, jos pyöräilijä liikkuu liikenteessä päihtyneenä.

Jos polkupyörän kuljettaja rikkoo liikennesääntöjä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa muiden turvallisuudelle, on kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voidaan tuomita vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jalankulkijat

Alkoholin nauttiminen nostaa onnettomuusriskiä ja heikentää jalankulkijan tarkkaavaisuutta liikenteessä. Tämän vuoksi päihtyneenä ei tulisi liikkua liikenteessä edes jalan.

Jalankulkijalla on lakisääteinen velvollisuus noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tämä varovaisuusvelvollisuus ei täyty, jos jalankulkija liikkuu liikenteessä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Kun jalankulkija rikkoo liikennesääntöjä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa muiden turvallisuudelle, on kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, josta voidaan tuomita vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jalankulkijoita ovat jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvat ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettajat sekä polkupyörän tai mopon taluttajat.