Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisäveron laskeminen tapahtuu prosenttilaskun laskusääntöjä noudattaen. Arvonlisäveron suuruus lasketaan aina tuotteen tai palvelun verottomasta myyntihinnasta.

Alla olevissa esimerkeissä risti eli x tarkoittaa kertolaskua ja kauttaviiva eli / jakolaskua. On myös hyvä muistaa, että prosentti tarkoittaa aina sadasosaa, siksi esimerkiksi 24 % on yhtä kuin 24 jaettuna sadalla eli 0,24.

Arvonlisäveron laskeminen verottomasta hinnasta

Arvonlisävero lasketaan verottomasta hinnasta seuraavalla kaavalla:

veroton hinta x verokanta

Esimerkiksi, jos veroton hinta on 150 euroa ja verokanta 24 %, lasketaan veron määrä seuraavasti:

150 euroa x 24 % =
150 euroa x 0,24 = 36 euroa

Verollisen hinnan laskeminen verottomasta hinnasta

Verollinen hinta lasketaan verottomasta hinnasta seuraavalla kaavalla:

veroton hinta x (verokanta + 100 %)

Esimerkiksi, jos veroton hinta on 150 euroa ja verokanta 24 %, lasketaan verollinen hinta seuraavasti:

150 euroa x (24 % + 100 %) =
150 euroa x 124 % =
150 euroa x 1,24 = 186 euroa

Verottoman hinnan laskeminen verollisesta hinnasta

Veroton hinta lasketaan verollisesta hinnasta seuraavalla kaavalla:

verollinen hinta / (verokanta + 100 %)

Esimerkiksi, jos verollinen hinta on 186 euroa ja verokanta 24 %, lasketaan veroton hinta seuraavasti:

186 euroa / (24 % + 100 %) =
186 euroa / 124 % =
186 euroa / 1,24 = 150 euroa

Arvonlisäveron laskeminen verollisesta hinnasta

Arvonlisävero lasketaan verollisesta hinnasta seuraavalla kaavalla:

verollinen hinta - (verollinen hinta / (verokanta + 100 %))

Esimerkiksi, jos verollinen hinta on 186 euroa ja verokanta 24 %, lasketaan veron määrä seuraavasti:

186 euroa - (186 euroa / (24 % + 100 %)) =
186 euroa - (186 euroa / 124 %) =
186 euroa - (186 euroa / 1,24) =
186 euroa - 150 euroa = 36 euroa

Katso myös

  • ALV-laskuri – tekee kaikki yllä olevat laskutoimitukset puolestasi!