Asuntolainalaskuri

Asuntolaina on laina, jonka voi hakea asunnon ostamista tai asunnon peruskorjausta varten. Asuntolaina on tyypillisesti enintään 70-75% asunnon kauppahinnasta ja itse asunto toimii asuntolainan vakuutena. Asuntolainojen ominaisuuden vaihtelevat paljon pankeista riippuen, joten asuntolaina kannattaa aina kilpailuttaa ennen lopullisen lainapäätöksen tekemistä. Näin saat mahdollisimman pienikuluisen ja omaan elämäntilanteeseesi parhaiten sopivimman lainan. Laske lainalaskurilla itsellesi paras asuntolaina.

Asuntolainan korko

Asuntolainan korko koostuu kahdesta osasta: viitekorosta ja marginaalikorosta. Viitekorko on joko euroalueen yhteinen viitekorko Euribor tai pankin määrittämä viitekorko Prime. Euribor seuraa siis euroalueen rahamarkkinoita. Euribor-korkoja on eripituisia. Pituus määrittää sen, kauanko korko pysyy muuttumattomana. Yleinen on esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-korko. Prime-korko puolestaan muuttuu vain pankin hallinnollisella päätöksellä. Viitekorko on aina julkinen korko.

Marginaalikorko on pankin osuus asuntolainan kokonaiskorosta. Marginaalikorko on yleensä asiakaskohtainen ja se määritellään lainasopimuksen yhteydessä. Marginaalin tehtävä on tuottaa pankille voittoa ja samalla pienentää lainan mahdollisia riskejä. Asiakkaan omalla maksukyvyllä on suuri vaikutus marginaalikoron suuruuteen ja myös asiakkuussuhde pankin kanssa voi vaikuttaa asiaan. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että pitkä asiakassuhde tarkoittaa edullisinta asuntolainatarjousta.

Asuntolainan muut kustannukset

Asuntolainan korot eivät ole ainut asuntolainasta koituva kustannus. Kuten lähes kaikkiin pankkien ja rahoituslaitosten myöntämiin lainoihin, myös asuntolainoihin sisältyy muitakin kustannuksia. Nämä kustannukset voivat olla mm. avausmaksu, järjestelypalkkio ja tilinhoitomaksu.

Asuntolainan muut kustannukset kannattaa huomioida asuntolainan kilpailutuksessa, sillä ne saattavat muodostaa hyvinkin suuren osan lainan kokonaiskustannuksista ja vaikuttavat näin ollen lainan lyhennyserien suuruuteen.

Todellinen vuosikorko

Kuten kaikissa lainoissa, myös asuntolainassa lainan kokonaiskustannukset kertoo parhaiten todellinen vuosikorko. Todellinen vuosikorko sisältää lainan korkokustannuksien lisäksi myös lainanhoitokulut ja muut mahdolliset maksut ja kertoo näin ollen lainan todellisen hinnan. Todellinen vuosikorko on tarkoitettu kuluttajalle lainan vertailua helpottavaksi tekijäksi. Tämän vuoksi todellinen vuosikorko on erittäin olennainen myös asuntolainan kohdalla.

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolaista maksettua korkoa on yleensä mahdollista vähentää veroista verovähennyksenä. Korot on mahdollista vähentää, jos laina on otettu perheen vakituista asuntoa tai asunnon peruskorjausta varten. Ensisijaisesti korot vähennetään pääomatuloista, mutta jos niitä ei ole, syntyy niin kutsuttu alijäämä. Vähennysoikeus alijäämässä on muuttunut vuosien aikana. Vuonna 2013 vähennys on ollut 80% koroista, vuonna 2014 se on ollut 75% asuntolainan koroista ja vuonna 2015 prosenttiluku tulee olemaan 70. Alijäämästä 30% on niin kutsuttua alijäämähyvitystä, joka vähennetään ansiotulojen verotuksessa.

Ensiasunnon ostajalla alijäämähyvityksen suuruus on 2% suurempi eli 32%. Korotuksen voi saada enintään yhdeksältä vuodelta asunnon käyttöönottovuodesta eteenpäin.

Muuta huomioitavaa asuntolainaa otettaessa

Asuntolainaa ei kannata ottaa heti ensimmäisestä tarjouksesta, vaan vertailua kannattaa suorittaa. Toiset pankit esimerkiksi tarjoavat niin kutsuttua takaisinmaksuturvaa, joka auttaa selviytymään lainan hoidosta, vaikka esimerkiksi työttömyys tai sairaus pienentäisivät tuloja. Lisäksi usein asuntolainan koron nousua on mahdollista hillitä niin kutsutulla korkokatolla, joka tarkoittaa sitä, että asuntolainan korko ei voi nousta yli ennalta sovitun rajan.

Monet pankit tarjoavat myös joustavaa lainaa, mikä tarkoittaa sitä, että lainan lyhentämisessä on hieman pelivaraa. Lainassa saattaa olla esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia.

Asuntolainan yhteydessä kannattaa myös muistaa, että asunnosta maksetaan asunnon kauppahinnan lisäksi myös varainsiirtovero. Osakehuoneistoissa sen suuruus on 2% kauppahinnasta ja muissa kiinteistöissä 4%. Ensiasunnon ostajilla on tämänkin suhteen pieni etu, sillä heidän ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: asunto tulee omaan käyttöön, asunnon ostaja on 18-39-vuotias ja asunnon ostaja ei ole aiemmin omistanut vähintään puolta omistusasunnosta.